Högsta kvalitet

Material

Guteform arbetar i första hand med tätvuxen Gotlandsfuru och Jarrah. Två material kände för sin goda hållbarhet och kvalitet. Vid arkitektritade projekt eller annan specialtillverkning används även andra träslag.

Ytbehandling

Guteform använder miljövänlig impregnering. Naturligtvis finns alltid allternativ utan impregnering såsom lasyr eller obehandlat.

Miljöpolicy

Guteform erbjuder snickeriprodukter som uppfyller våra kunders och samhällets miljökrav. Verksamheten bedrivs på ett resurssnålt sätt, med minsta möjliga påverkan på miljön samt god arbetsmiljö för medarbetarna.

Kvalitetspolicy

Guteform erbjuder möbler av högsta möjliga kvalitet i förhållande till prisklass. Verksamheten bedrivs på ett resurseffektivt sätt utan att göra avkall på den totala kvaliteten i verksamheten.

Gotlandsfuru

Gotlandsfuru är ett välkänt begrepp som härstammar från den långsamt växande gotländska tallen, och som sågats på ett speciellt sätt från timrets kärna. Att man förr gav sig tid att noga välja det rätta trävirket och riktigheten i detta arbete, visas allt som oftast vid renovering av äldre byggnader. Vanligtvis är mer än 100-åriga snickerier och utvändiga trädetaljer fortfarande helt friska. Detta gäller inte bara detaljer som fönster, utan överallt där kärnvirke använts.

Genom att ta tillvara på småskalighetens fördelar och genom samverkan mellan olika företag inom gotländsk skogs- och träindustri, har produktionen av kärnvirke och tillverkning av kärnvirkesprodukter kunnat återupptas.

Egenskaper för kvalitet

Gotländskt kärntimmer

 • Senvuxet
 • Vinteravverkat
 • Oftast rotstockar
 • Stockblånad tillåts ej
 • Ej vattenlagrat
 • Varsamt hanterat
 • Minsta toppdiameter 23 cm (under bark)
 • Kärnvedsandel minst 60% av toppdiametern

Gotländskt kärnvirke

 • Kärnved minst 75% snittyta
 • Hög hartshalt särskilt pinosylvin
 • Densitet 732kg/m3 (medelvärde)
 • Torkat direkt efter sågning
 • Sågat ur gotländskt kärntimmer
 • Hög andel sommarved av årsringarna ger hög densitet

Specifika egenskaper

 • Mycket begränsad vattenupptagning
 • Hög hårdhet
 • Hög motståndskraft mot mekanisk nötning
 • Motståndskraftigt mot träförstörande svampar och insekter
 • Avger inga giftiga ämnen av betydelse
 • Kan bearbeta/limmas/ytbehandlas som vanligt virke

Lär dig mer om svenska trädslag av Svenskt Trä.

Kontakta oss

Skicka ett mejl så återkommer vi, så fort som möjligt.

Besök vår webbshop shop.guteform.se

X